logo

 
 

Sponsorzy i Partnerzy

Organizator

Apollo Film
Apollo Film

Firma, która wierzy w to, że kina lokalne i studyjne mają przed sobą przyszłość. Apollo Film posiada kina w trzech województwach, z czego dwa krakowskie (Kijów. Centrum i Mikro) prowadzi samodzielnie, a pozostałe wydzierżawia. A poza tym wspiera rozwój takich kin organizując konferencję NewCineForum.
 

Partnerzy

Patronat Honorowy:

Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Kraków jest kulturalną stolicą na mapie Polski. Miasto dysponuje szeroką ofertą instytucji kulturalnych, festiwali, galerii, muzeów i kin. Cieszymy się, że NewCineForum 2015 zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa i dołączyło do tak znakomitego grona.

 

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Państwowa instytucja kultury odpowiedzialna za rozwój polskiej kinematografii. Polski Instytut Sztuki Filmowej realizuje zadania zapisane w Ustawie o kinematografii, do których należą m.in. dofinansowywanie produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, promocja polskiej kinematografii na świecie, wspieranie debiutów oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych, edukacja filmowa oraz wspieranie utrzymywania archiwów filmowych. Polski Instytut Sztuki Filmowej - marka, bez której nie byłoby polskiego kina i polskiego filmu, dlatego PISF bierze udział w NewCineForum 2015.


 

Patronat Honorowy:

Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Samorząd Województwa Małopolskiego niejednokrotnie pokazywał, że rozwój kultury w Krakowie w Małopolsce nie jest mu obojętny. Cel, jaki przyświeca organizacji NewCineForum, jest trafny i dobrze wpisuje się w działania województwa małopolskiego. Dlatego też cieszymy się, iż możemy liczyć na zaangażowanie Województwa w kolejną edycję naszego wydarzenia.

 

Filmoteka Narodowa

Filmoteka Narodowa jest państwową instytucją kultury, której przedmiotem działania jest ochrona narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii oraz upowszechnianie kultury filmowej. Zbiory taśm filmowych i archiwaliów zgromadzone w Filmotece Narodowej należą do jednych z największych w Europie. NewCineForum też stawia sobie za cel ochronę i rozwój polskiej kultury kinowej, dlatego witamy Filmotekę Narodową w gronie naszych partnerów. 


 

Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych

Działalność SKSiL ma na celu upowszechnianie kultury filmowej w szczególności poprzez rozpowszechnianie w kinach Sieci filmów o wysokich walorach artystycznych oraz podejmowanie działalności edukacyjnej adresowanej do młodej widowni kin. Obecnie SKSiL skupia kina z kilkudziesięciu polskich miast: wojewódzkich, powiatowych, jeszcze mniejszych. To właśnie do takich kin adresujemy NewCineForum, więc SKSiL-u w gronie partnerów nie mogło zabraknąć.
 

Małopolska Sieć Kin Cyfrowych

Głównymi założeniami projektu są inwestycje (zakup i instalacja systemów kina cyfrowego i 3D), szkolenia (przygotowanie domów kultury -kin- do pełnego wykorzystania nowej technologii) oraz rozwój sieci (upowszechnianie kultury w mniejszych miejscowościach, program edukacyjny z wykorzystaniem także projekcji trójwymiarowych).
 

Fundacja Rozwoju Kina

Fundacja Rozwoju Kina działa od 2006 roku jako organizacja pozarządowa. FRK stawia sobie za cel wspieranie rynku kinowego w Polsce, promocję nowych technologii kinowych oraz upowszechnianie wiedzy o kinie. Fundacja Rozwoju Kina stara się to osiągnąć dzięki organizacji imprez branżowych i szkoleń i prowadzeniem działalności edukacyjnej, naturalne więc jest, że włączyła się w organizację NewCineForum.


 

Kinekspert

Oferuje kompleksowe  wyposażenie sal kinowych i teatralnych. To wiodąca na polskim rynku firma, zajmująca się dystrybucją projektorów cyfrowych. Oferuje też rozwiązania w zakresie tworzenia projekcji 3D oraz nagłośnienia kinowego. Kinekspert ma w swojej ofercie różne typy ekranów oraz systemów oświetleniowych, dedykowanych kinom i teatrom.

 

Patroni medialni

nowoczesneKINO.pl

Portal branży kiniarskiej. Dedykowany jest właścicielom kin, domów kultury i innych instytucji związanych z kinem - publicznych, jak również prywatnych. Na stronach portalu znajdują się treści związane z funkcjonowaniem nowoczesnego kina, a także informacje jak takie kino stworzyć.

 
 
 

Registration

X

Konferencja CINEMA FORUM 2014

If you want to take part in the Cinema Forum 2014 Conference, please complete the registration form

In case you want to get more information about the conference in question, visit our website. If you want to get familiar with the details of the program go here. 

If you want to get in touch with the venture organizers please let us know via email or phone.  You may find our contact details underneath the registration form. 


See you guys April 2nd, in Krakow! 

Registration form