logo

 
 

Szkolenia


SZKOLENIE DLA KINOOPERATORÓW


Tematyka szkolenia dotyczyć będzie obsługi projektora cyfrowego, wiążących się z tym problemów technicznych oraz ich rozwiązywania na bieżąco (między innymi wymiana lampy w projektorze). W trakcie szkolenie zostaną poruszone także kwestie budowy sali kinowej pod kątem wyposażenia jej w odpowiedni sprzęt. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) na stanowisku operatora kinowego. Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracowników firmy Kinekspert.


SZKOLENIE SEP TYPU G1


Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Organizowane jest dla osób pragnących uzyskać bądź też przedłużyć uprawnienia elektryczne w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów czy montażu. 

Uwaga! Organizator w ramach wykupionej akredytacji zapewnia udział w szkoleniu SEP-G1. Akredytacja nie pokrywa kosztów przystąpienia do egzaminu państwowego. Koszt egzaminu w wysokości 200 zł netto ponoszą indywidualnie uczestnicy szkolenia SEP-G1.

Zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  (Dz. U. Nr 89/2003 poz. 828) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 09 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r, poz. 1456), ustalonego w wysokości 2 000 zł., opłata za egzamin od dnia 1 stycznia 2017 roku wynosi 200 zł.


PANEL SZKOLENIOWY 

Podczas dwugodzinnego spotkania uczestnikom konferencji zostanie zaprezentowana wiedza z zakresu nowości w branży kinowej  nie tylko związanych z serem kina czyli kabiną ale całą przestrzenią instytucji rozpowszechniania kultury filmowej. Specjalne miejsce zostanie poświęcone na omówienie nowinek związanych z przekazami satelitarnymi oraz podsumowaniu inwentaryzacji przeprowadzonej prze Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych. UCZESTNICTWA WE WSZYSTKICH SZKOLENIACH ZOSTANĄ POTWIERDZONE CERTYFIKATAMI 
 

Registration

X

Konferencja CINEMA FORUM 2014

If you want to take part in the Cinema Forum 2014 Conference, please complete the registration form

In case you want to get more information about the conference in question, visit our website. If you want to get familiar with the details of the program go here. 

If you want to get in touch with the venture organizers please let us know via email or phone.  You may find our contact details underneath the registration form. 


See you guys April 2nd, in Krakow! 

Registration form